Urmakaren-200pxUrmakaren Albin Schaeder

Albin Schaeder föddes 1921 på ett kronotorp i Nederkalix i Norrbotten. I torpets självhushållning fick han av de knappa ekonomiska förhållandena lära sig dygden av att själv både reparera och tillverka nya ägodelar.
Klockintresset väcktes av pappans pyssel med torpets enda klocka, väckarklockan. Den skicklige bysmeden/spelmannen, som själv tillverkat sin fiol, ledde honom även in på fiolbyggandets bana.
I förvärvslivet blev det klockkunskaperna som gav både bröd och innehåll i livet.
En lång följd av år bedrevs urreparationer i stor skala med två egna butiker, en verksamhet där han ofta var hänvisad till att själv tillverka reservdelarna.

En aldrig sinande nyfikenhet och energi drev honom inte bara till att bli en erkänt skicklig urmakare och klocktillverkare utan även musikinstrumentbyggare, konstnär, och författare.
Albin Schaeder gick ur tiden 2008, 87 år gammal.

 


Albin tillverkade många fantastiska ur under sin verksamma tid, se ett axplock nedan.
Många av dem finns beskrivna i boken De Underbara Uren.

SONY DSC

Modell av cylindergång – tillverkad 1996

Rollingball av Albin Schaeder

Ur tillverkat 1976 efter förebild patenterad 1809 av Sir William Congreve.

Spindelgång av Albin Schaeder

Modell av spindelgång, tillverkad 1970.

Stenmark-klocka av Albin Schaeder

Ur tillverkad som hyllning till Ingemar Stenmarks många segrar under tio år. Då en visare försvinner i ramen kommer motsvarande fram på ett annat ställe i stället. Digital tidgivning i mitten med 100-delar simulerade målklockan.

Tourbillon av Albin Schaeder

Modell av Tourbillon med chronometergång, tillverkad 2000.

 


 

KONSTURET I KRONPRINSEN

Ett av de större projekten var att tillverka det konstur som skulle pryda inomhustorget på Kronprisens köpcenter i Malmö.

Husarregementet har gett namn åt bostadskomplexet och Albin Schaeder fick i uppdrag år 2003 av Hugo Åbergs fastighetsförvaltning att tillverka ett konstur att smycka stadsdelens inomhustorg med.

Konsturet utformades som en hyllning till Kronprinsens husarer, och är inspirerat av den kasernbyggnad som tidigare fanns på området. Regementet försvann år 1927, och på den mark där regementet stod finns idag ett kvarter med ett 27 våningar högt hus som kronan på verket.

Kronprinsens husarer är främst kända för slaget vid Bornhöft 7 december 1813, där husarregementet under ledning av general Skjöldebrand kämpade mot danskarna och fick dom att ta till flykten efter en kort men häftig kavalleristrid.

Klockan invigdes under pompa och ståt 25 mars 2004.

Konstur tillverkat av Albin Schaeder

Den första prototypen tillverkad av balsa och kartong.

Den första prototypen tillverkad av balsa och kartong.

Inalles tre trumpetare blåser fanfar

Inalles tre trumpetare blåser fanfar

Hästparaden med löjtnant, banerförare och fyra manskap går på parad runt byggnaden.

Hästparaden med löjtnant, banerförare och fyra manskap går på parad runt byggnaden.

Detalj av balkonräcket

Detalj av balkonräcket

Fasaden är tillverkad av 12mm tjocka plywoodskivor med sand och spackel utanpå. Tegelstenarna är ingraverade för hand, en och en. Varje sten är mindre än en kvadratcentimeter.

Fasaden är tillverkad av 12mm tjocka plywoodskivor med sand och spackel utanpå. Tegelstenarna är ingraverade för hand, en och en. Varje sten är mindre än en kvadratcentimeter.

Fler av de små detaljerna, dessa vid taknocken.

Fler av de små detaljerna, dessa vid taknocken.

De små fönstren och stolparna består av 170 olika delar, och är varsamt svarvade för hand.

De små fönstren och stolparna består av 170 olika delar, och är varsamt svarvade för hand.

En elektrisk konstruktion gör att paraden verkligen marscherar runt till tonerna av militär marschmusik. Figurerna är av engelsk tillverkning och målade av Anders Lindström.

En elektrisk konstruktion gör att paraden verkligen marscherar runt till tonerna av militär marschmusik. Figurerna är av engelsk tillverkning och målade av Anders Lindström.