De Underbara Uren - utställning 2003

 

 

The exhibition was held at Västerbotten Museum in Umeå September 14 – November 19 2003.

The exhibition was a collaboration between Västerbotten Museum, Finnish Maritime Museum and Watchmaker Albin Schaeder, owner of a very interesting and meaningful collection. On 100 square meters, the development of the mechanical clock was displayed from a broad perspective.

Here were early 16th century watches, elegant pocket watches embellished with enamel, diamond- and pearl decor from England, France and Switzerland. English and French pocket watches with a special design intended for the Turkish market were another interesting groups of watches on display. Some horizontal table watches from the 17th century, also known as Polish travel watches,  were another interesting category.

The focus of the exhibition was, however, on the main members of the Swedish watchmaker’s guild since its formation in 1695, such as Johan Wideman, Andreas Fredman, Erik Sundberg, Johan Lindkvist, Augustin Bourdillon, Jean Fazy, Jakob Kock, Petter Malm et al. Many of their preserved pocket watches were to be seen in the exhibition.

The pocket watch became at the end of the 19th and the beginning of the 20th century through Georges Frederic Roskopf and several American watchmakers so-called dollar watches every man’s property. Many of these watches were shown in the category of watches that is certainly also still can be found in many cabinet drawers in Swedish homes.

In the exhibition, the visitor could see the evolvement of the watches via different escapements until today’s modern Omega, with educational models that Albin Schaeder himself built.

The exhibition included many Swedish and foreign watches from the 18th century, Roskopf watches and the dollar watches for the common workers in the late 1800s, table watches, wall clocks, etc. Here were watches from different centuries: 16th-century status symbols, the more accurate 17th-century pocket watches made by famous watchmakers in Stockholm and the late 19th-century cheap pocket watches for workers. Even a pocket watch from the wreck St Mikael, sheltered under water for 200 years, was exhibited.

Many of the watches made by Albin Schaeder himself were also shown in the exhibition.

A suite of photos from the Swedish Watch exhibition in Stockholm in 1902 where the King, the Nobility and the institutions in Stockholm interacted with private exhibitors also gave perspective on the collection.

Pictures from the exhibition:

Albin Schaeder visar sin bok De Underbara Uren för intresserade utställningsbesökare.

Albin Schaeder shows his book ”De Underbara Uren” for interested visitors to the exhibition.

Ur av Jean Fazy. Född i Geneve 1734, verksam i Paris och Stockholm omkring 1754-65. Därefter i S:t Petersburg och Moskva som hovurmakare åt Katarina II.

Watch by Jean Fazy. Born in Geneva 1734, operating in Paris and Stockholm around 1754-65. Then in S:t Petersburg and Moscow as Royal watchmaker to Katarina II.

Albin Schaeder förevisare det ur som bärgades från skeppet StMikael i Åbo skärgård.

Albin Schaeder shows the watch that was salvaged from the ship St. Mikael in the archipelago of Åbo.

Ett av uren som bärgades från vraket StMikael som förliste 1747 i Åbo skärgård, tillhör Gösta Bojner.

The watch was salvaged from the wreck, owner Gösta Bojner.

Visning av Rolling-ball klockan, egen tillverkning

The Rolling-ball watch, manufactured by Albin Schaeder, on display.

Väggur med krönikespel, egen tillverkning

Floor clock and the rolling ball watch, both his own production.

Timglas, solring från 1800-talets början samt portabelt solur.

Hourglass sand watch, sun ring from the beginning of the 19th century and portable sun watch.

Ur för den turkiska marknaden. Till vänster: Edward Prior, 1832 i boett av sköldpadd.

Watches for the Turkish market. 
To the left: Edward Prior, 1832 in a turtle-shell case.

Till höger: Marchand Fils, c:a 1790

To the right: Marchand Fils, about 1790

Nederst: Runt bordsur med verk av mässing och fodral av silver, stämplat 1791. A. Fredrik Bjurman (1743-1812)

Roundtable watch with brass clockwork and silver case, marked 1791. A. Fredrik Bjurman (1743-1812)

Urverk av Per Printz (1743-1820). Han var s.k. "frimästare" som blev drottning Lovisa Ulrikas hovurmakare. Han författade boken om vägg- och fickur 1769. Urverket är ett förgyllt fickur med sköldpaddsboett.

Clockwork by Per Printz (1743-1820) who became Royal watchmaker to Queen Lovisa Ulrika. He was the author of the book on wall watches and pocket watches dated 1769.
The watch is a gold plated pocket watch in a turtle-shell case.

Ur av Petter Malm (1744-1796) i förgrunden. Urmakarmästare 1766-1782.

In the front, watches by Petter Malm (1744-1796), master watchmaker 1766-1782.

Hängande till höger: Dräktur/herrfickur Stroud, John S. verksam omkring 1700-talets mitt. Förgyllt verk med graverad dekor, slät innerboett samt ytterboett och chatelaine av förgylld tombak med driven och graverad dekor av rocailler och figurer.

Hanging to the right: Costume watch/pocketwatch by Stroud, John S. active around the middle of the 18th century. Gold-plated clockwork with an engraved decor, plain inner case, outer case and chatelain in gold plated tombak with engraved decor with rocaille and figurines.

I mitten: Fransk bordspendyl från 1750-talet med spindelgång.

In the middle: French table pendulum from the 1750s with verge escapement.

En samling utländska fickur

A collection of foreign pocket watches. To the right: Marchand Fils, Paris, verge escapement watch in 18k gold, case with a motif in enamel and pink diamonds, around 1780.

Exempel på svenskt urmakari.

Samples of Swedish watchmaking.

Ur av Jacob Kock (1737-1805)

Watches by Jacob Kock (1737-1805)

Till höger: Markwick Markham Perigal, c:a 1780. Ur i 18k guld för den turkiska marknaden. Urverket är endast 21 mm i diameter.

To the right: Markwick Markham Perigal, around 1780. Watches in 18k gold for the Turkish market. The clockwork is only 21 mm in diameter.

Lyktur, 1600-tal, troligen Tyskland. Delvis bronserat och bemålat järn, halvslag på krönade klangskål.

Lantern clock, 17th century, probably Germany. Partly bronzed and painted iron.

 

Hundklocka med urhus av mässing, egen tillverkning.

Dog holding a watch with brass clockwork, own production.

Till höger: Bordsur, Bulle-Patent, omkring 1930-tal. Batteridriven silverfärgad urtavla. Till vänster: ur med dansande porslinsdockor. I mitten, förgrunden: Bordspendyl av förgylld och patinerad metall från 1800-talets senare del.

To the right: Table watch, Bulle-Patent, around 1930. Battery driven silver coloured watch dial. To the left: Watch with dancing porcelain dolls. In the middle front: Table pendulum in gold plated and patinated metal from the second part of the 19th century.

Krusifixur med urverk av Thomas Mounford St Albans c:a 1700. Bordsur och dödskalleur - alla av egen tillverkning

Crucifix watch with clockwork by Thomas Mounford St Albans around 1700. Table watch and skull watch – all own production.

Till vänster om krusifix-uret ses ett fickur från 1500-talet, sannolikt Tyskland, med genombruten boett av mässing, försilvrad sifferring, spindelgång med stångbalans.

To the left of the crucifix watch, a pocket watch from the 16th century, probably Germany, with a brass hollow case, silver plated ring and verge escapement.

Klockställ av variande sorter

A variety of clock stands.

Rolling ball - egen tillverkning

The Rolling ball watch – own production

Urverk tillverkat av Linderoths Urfabrik

Clockwork manufactured by Linderoths Watch Factory


 

De Underbara Uren 2003

De Underbara Uren 2003

De Underbara Uren 2003

De Underbara Uren 2003

De Underbara Uren 2003

De Underbara Uren 2003

De Underbara Uren 2003

De Underbara Uren 2003

De Underbara Uren 2003

De Underbara Uren 2003

De Underbara Uren 2003

De Underbara Uren 2003

Watches by Augustin Bourdillon

De Underbara Uren 2003 De Underbara Uren 2003

De Underbara Uren 2003